درود بـــــرایــــران سبــــــز بــه امیـــــد ایرانـــــی سبــــــــــــز: برگزاری تجمع اعتراضی مادران در پارک لاله تهران

من فرزند ایران

عکس من
نویسنده وبلاگ soshian:به نام خداوند جان و خرد به کوروش به داریوش به جمشيد قسم به نقش و نگار تخت جمشيد قسم ايران همی قلب و خون من است گرفته ز جان از وجود من است بخوانیم این جمله در گوش باد چو ایران نباشد تن من مباد

۱۳۸۸ شهریور ۱۵, یکشنبه

برگزاری تجمع اعتراضی مادران در پارک لاله تهران

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایرانبنابه گزارشات رسیده از پارک لاله تهرانگردهمایی مادران برای حمایت از مادارانداغدار و عزادار غروب امروز در پارک لالهتهران برگزار شد.روز شنبه 14 شهریور حوالی ساعت 18:00 در حدود150 مادر که در بین آنها تعدادی از زنان ودختران جوان دیده می شد در کنار استخر پارکلاله تجمع کردند و دور این استخر شروع بهراه پیمائی نمودند . در حین راه پیمائیتعداد بیشتری از مادران ،زنان و دخترانجوان به آنها پیوستند و همچنین در حمایتاز آنها تعداد زیادی جمعیت در دو طرف استخرایستاده بودند و بعضا به جمع آنها میپیوستند.افرادی که در پارک بودن با بلندکردن انگشتان خود با علامت پیروزی حمایتخود را از آنها ابراز می داشتند. در بینمادران تعدادی از فعالین زنان دیده می شدهمچنین مادارانی که فرزندانشان در اسارتبسر می برند در این جمع شرکت داشتند. آنهادر اعتراض به سرکوب خونین مردم ایران وجانباختن تعداد زیادی از جوانان که آمارقطعی آنها هنوز نامشخص است و بازداشتتعداد بیشماری از مردم ایران در زندان هااقدام به تجمع نمودند. این اعتراضات تاساعت 19:00 ادامه داشت. در پایان مادرانبصورت دست جمعی انگشتان خود را که باعلامتپیروزی بر افراشتند.تعداد زیادی از نیروهای سرکوبگر ولی فقیه، نیروی انتظامی و گارد ویژه مادران ومردم را در محاصرۀ خود داشتند ولی مادرانبدون توجه به حضور نیروهای سرکوبگر به راهپیمائی خود ادامه دادند. نیروهای سرکوبگرولی فقیه در تمامی پارک و بخصوص در محلتجمع مادران حضور داشتند .
14 شهریور 1388 برابر با 5 سبتامبر 2009

۱ نظر:

شایان گفت...

موفق باشی.