درود بـــــرایــــران سبــــــز بــه امیـــــد ایرانـــــی سبــــــــــــز: جمعه «روز ايران سبز» است.اگر «سبزپوش» نرويم دستگيري كروبي، موسوي وخاتمی حتمی است.

من فرزند ایران

عکس من
نویسنده وبلاگ soshian:به نام خداوند جان و خرد به کوروش به داریوش به جمشيد قسم به نقش و نگار تخت جمشيد قسم ايران همی قلب و خون من است گرفته ز جان از وجود من است بخوانیم این جمله در گوش باد چو ایران نباشد تن من مباد

۱۳۸۸ شهریور ۲۰, جمعه

جمعه «روز ايران سبز» است.اگر «سبزپوش» نرويم دستگيري كروبي، موسوي وخاتمی حتمی است.

بابک داد:
بازداشت آقايان بهشتي و الويري و پلمپ دفتر آقاي كروبي، زمينه چيني براي بازداشت سران جنبش است. اما كودتاچيان اين كار را به «نتيجه روز قدس» احاله داده اند. فرداي روزي كه مردم در خانه بمانند و «سبزپوش» به راهپيمايي نروند! بعيد است مردم به ستوه آمده ما؛ با خانه نشيني و تنها گذاشتن سران جنبش سبز، يك عمر سلطه كودتاچيان را بر خود «پيش خريد» كنند. منتها بايد «سبزپوش» برويم تا نتوانند حضور ميليوني ما را مثل انتخابات ٢٢ خرداد به اسم نظام «مصادره» نمايند. رنگ سبز قدرت ملي ما را به رخ كودتاچيان و رهبرشان مي كشاند.اما اگر دستگيري سران اصلاحات قبل از روز قدس انجام شود، نبايد منتظر جمعه نشست. هر كجا بوديم بايد اعتصاب عمومي كنيم و دست از كار بكشيم. اين قرار ميرحسين موسوي با ملت بود كه بعد از كودتا و سركوبهاي خونين ملت گفت و نوشت:«بازداشتم كردند، اعتصاب سراسري كنيد.» آن سخن را وقتي گفت كه چندين روز از بازداشت برادر همسرش مي گذشت ولي او و همسرش حتي خبري از نزديك شدن خطر دستگيري به مهندس موسوي و خانواده اش ندادند. حالا اما خطر بازداشت هر سه آقايان جدي است . بدون اينكه در دام اقدامات تحريكي كودتاچيان بيفتيم و «شورشهاي كور» انجام دهيم، فقط سر كارمان نرويم. پس «كلمه رمز» فرمان اعتصاب سراسري و تحصن عمومي؛ «شنيدن خبر» دستگيري آنهاست.جمعه «روز ايران» است نه روز قدس و ما براي اعتراض به غصب ايران و وحشيگري نظاميان متجاوز به ملت ايران «با رنگ سبز» به خيابانها ميرويم تا نكبت و «سياهي» روسياه شود .

هیچ نظری موجود نیست: