درود بـــــرایــــران سبــــــز بــه امیـــــد ایرانـــــی سبــــــــــــز: منتظری: در مقابل کارهای خلاف به نام دین، سکوت نکنید

من فرزند ایران

عکس من
نویسنده وبلاگ soshian:به نام خداوند جان و خرد به کوروش به داریوش به جمشيد قسم به نقش و نگار تخت جمشيد قسم ايران همی قلب و خون من است گرفته ز جان از وجود من است بخوانیم این جمله در گوش باد چو ایران نباشد تن من مباد

۱۳۸۸ شهریور ۲۳, دوشنبه

منتظری: در مقابل کارهای خلاف به نام دین، سکوت نکنید
سایت انجمن هواداران موسوی: آيت الله
العظمى منتظرى، از مراجع بزرگ شیعیان، با
انتشار پیامی خطاب به مراجع عظام تقليد،
علما و حوزه‌هاى علميه، ضمن بدعت خواندن
رفتارهای اخیر حاکمیت و ابراز شرمندگی از
ستم‌هایی که بر شهروندان می‌رود، از
مراجع خواست طبق تاکید پیامبر اسلام، در
مقابل ظلم‌ها، حق‌کشی‌ها و بدعت‌ها
سکوت نکنند و یک بار برای همیشه،
سیاست‌های غلط حاکمیت را اصلاح و بحران
مشروعیت پیش آمده را حل کنند.

متن کامل این پیام را در ادامه می‌خوانید:


امتى فليظهر العالم علمه ..."‏
‏(الكافى ، ج 1، ص 54)‏

، نجف ، مشهد مقدس ،‏ ‏تهران ، اصفهان ،
تبريز، شيراز و ساير بلاد اسلامى دامت
بركاتهم

شرايط جارى در كشور و‏ ‏مظالمى كه هر روز
شاهد آن هستيم و كارهاى خلافى كه به نام
دين و‏ ‏مذهب تشيع انجام مى‎شود شرعا خود
را موظف مى‎دانم از روى‏ ‏خيرخواهى و
احساس خطر جدى نسبت به مصالح دين و كشور، و
از باب‏ (و ذكر فان الذكرى تنفع المومنين )
امورى را يادآور شوم :
‏ ‏
‏ ‏1 - همه مى‎دانيم كه انقلاب ما يك
انقلاب دينى و ارزشى بود و هدف‏ ‏اصلى از
آن با تحمل آن همه مصيبت ها، سختى ها،
تبعيدها، زندان ها و‏ ‏شكنجه ها، تنها
تغيير اشخاص حقيقى حاكميت و تغيير صورى در
بعضى‏ ‏امور جزئى نبود; بلكه مقصود
حاكميتى بود كه در تمام عرصه ها به
عقائد،‏ ‏اخلاق و احكام شرع مبين پايبند
بوده و معتقد و عامل به آنها باشد; و در‏

عدالت و آزادى از استبداد و‏ ‏خفقان ،
محقق شده ، حقوق اقشار مختلف مردم تأمين
گرديده و مظالم و‏ ‏تجاوز به حقوق آنان
ريشه كن شود، و ملت ما از اين جهات احساس‏

ملتها سربلند و الگوى تحقق‏ ‏عدالت ، عزت
، كرامت و ارزشهاى انسانى باشد. هدف اين
نبود كه فقط‏ ‏نام و نشان و شعارها تغيير
كند ولى عملا همان مظالم و انحرافات رژيم‏

عنوان حاكميت دينى و‏ ‏ولايت فقيه جريان
پيدا كند.
‏ ‏اين جانب كه همه مى‎دانند مدافع سرسخت
حاكميت دينى و از پايه گذاران‏ ‏ولايت
فقيه - البته نه به شكل مرسوم فعلى ، بلكه
به گونه اى كه مردم او را‏ ‏انتخاب نمايند
و بر كارهاى او نظارت داشته باشند - بوده ام
و در راه تحقق‏ ‏آن در بعد علمى و عملى
تلاش زيادى نموده ام ، اكنون در مقابل مردم
آگاه‏ ‏ايران به خاطر ستم هايى كه تحت اين
نام و عنوان بر آنان مى‎رود احساس‏

بزرگ مسئول و در مقابل‏ ‏خون هاى ريخته
شده شهداى عزيز و تجاوزات به حقوق مردم
بيگناه‏ ‏مورد عتاب مى‎بينم . بسيارى از
افراد با سابقه در انقلاب از طريق نامه ،‏

دينى كه شما وعده آن را به‏ ‏مردم
مى‎داديد و ولايت فقيه را مجرى آن
مى‎دانستيد و مى‎خواستيد آن را‏ ‏به پا
داريد همين است كه امروز ما آن را مشاهده
مى‎كنيم ؟ در حالى كه‏ ‏آنچه مشاهده
مى‎شود در واقع حكومت ولايت نظامى است
نه‏ ‏ولايت فقيه .
‏ ‏
‏ ‏2 - حضرات مراجع و علماى اعلام ، خوب
مى‎دانند كه در طول تاريخ‏ ‏پيوسته آنان
ملجأ و پناهگاه مردم در مقابل تجاوزات و
مظالم حكومت ها‏ ‏بوده اند، و اين افتخار
را داشته اند كه در مقابل حكومت هاى جائر و
در‏ ‏كنار مردم و مدافع شريعت و حقوق
اقشار ستم ديده باشند و در اين راه‏

جزاهم الله عن الاسلام خير‏ ‏الجزاء.
‏ ‏البته پس از پيروزى انقلاب ، متأسفانه
اين سابقه درخشان و نورانى به‏ ‏واسطه
اعمال خلافى كه در حكومت انجام گرفت و چه
بسا روحانيت هم‏ ‏در آن نقش نداشت ولى به
علت كوتاهى در نهى از منكر در معرض تحول‏

اخلاق و گاه در عمل با تحكيم‏ ‏تئورى "هدف
وسيله را توجيه مى‎كند" انحراف در مسير
انقلاب و دور‏ ‏شدن از اهداف اوليه آن ،
آغاز و اين خطر جدى تر شد تا آنجا كه امروز
با‏ ‏تأسف بايد گفت به پايگاه معنوى و
مردمى روحانيت و مرجعيت و به تبع‏ ‏آن به
اسلام و مذهب كه به طور سنتى متكى به
روحانيت و عجين با آن‏ ‏بوده و از آن راه
ترويج مى‎گرديده ، ضربه زيادى وارد شده
است كه معلوم‏ ‏نيست چگونه و چه زمانى
قابل جبران مى‎باشد!
‏ ‏عجين بودن مذهب و عالمان و متخصصان
دينى كه امرى مقبول و معقول و‏ ‏مورد
تأييد مردم مسلمان است موجب شده است كه هر
آسيب وارد بر‏ ‏روحانيت ، قهرا متوجه
اسلام و مذهب نيز باشد.
‏ ‏در چنين وضعيتى مسئوليت مراجع محترم و
روحانيت شيعه سنگين تر‏ ‏خواهد بود; زيرا
علاوه بر وظايف عمومى آنان كه لازمه رشته
تخصصى‏ ‏آنان و توجه مردم به روحانيت و
مرجعيت است ، وظيفه دفاع از حيثيت‏ ‏مذهب
و تطهير دامن آن از كارهاى خلافى كه حاكميت
به نام مذهب انجام‏ ‏داده و مى‎دهد نيز
بر عهده آنان خواهد بود; زيرا كارهاى خلاف
شرعى كه‏ ‏خلاف اهداف اوليه انقلاب هم
مى‎باشد و به نام دين و مذهب انجام‏

منحصر به تشريع و وارد‏ ‏كردن رسمى حكم
غير دينى در دين نيست ، بلكه شامل هر كار
خلاف‏ ‏شرعى كه به نام شرع و مذهب انجام
گردد نيز خواهد بود.
‏ ‏در آيه 71 سوره توبه مى‎خوانيم :
(والمومنون والمومنات بعضهم‏ ‏اولياء
بعض ، يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر)
به مقتضاى‏ ‏جمع محلى به الف و لام
استغراق ، همه مومنين و مومنات نسبت به‏

ولايت دارند; پس علماء‏ ‏اعلام به طريق
اولى داراى اين ولايت مى‎باشند و نبايد
ساكت باشند. و‏ ‏در وصيت مولا
اميرالمومنين (ع ) مى‎خوانيم : "لا تتركوا
الامر بالمعروف‏ ‏والنهى عن المنكر
فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا‏

امر به معروف و نهى از منكر‏ ‏و بى تفاوت
بودن مردم در برابر كارهاى خلاف ، طبعا
موجب سلطه اشرار‏ ‏است و دعاء فقط دردى را
دوا نمى كند.
‏ ‏
‏ ‏3 - با توجه به آنچه گفته شد متذكر
مى‎شوم : حوادث و فجايع ماههاى اخير‏ ‏كه
پس از انتخابات رياست جمهورى در كشور و در
مرئى و مسمع‏ ‏حضرات مراجع و علماى محترم
رخ داد زنگ خطرى است براى روحانيت‏ ‏و
مرجعيت . در اين حوادث حق كشى ها، ظلم ها،
تخلفات فراوان به نام دين‏ ‏و با تأييد
بخش اندكى از روحانيون حكومتى و وابسته
انجام شد و به‏ ‏دنبال آن ، اقشار وسيعى
از مردم معترض طبق حق شرعى و قانونى و بر‏

انتخاب مسالمت آميزترين راه ،‏ ‏اعتراض
خود را به حاكميت ابلاغ كردند و حاكميت به
جاى اين كه به نداى‏ ‏حق طلبانه مردم پاسخ
مثبت و معقول دهد و درصدد تأمين حقوق
تضييع‏ ‏شده آنان برآيد جمعيت چند
ميليونى را آشوبگر و اغتشاشگر و عوامل‏

كامل مردان و زنان بى دفاع را‏ ‏مورد ضرب
و شتم و سركوب قرار داد و عده زيادى را
بازداشت و گروهى‏ ‏را در خيابانها و عده
اى را در زندان هاى مخوف به شهادت رساند.
‏ ‏عجب اين كه حاكميت با تكيه بر نيروى
نظامى و انتظامى و كشيدن اسلحه‏ ‏بر روى
مردم بى پناه و بى سلاح آنان را شهيد و يا
زندانى نموده ولى در‏ ‏نهايت مردم را
محارب ناميدند. خود بحران ايجاد كرده و
نظام را به‏ ‏مخاطره انداخته ولى مردم و
پايه گذاران نظام را اغتشاشگر و مخالف‏

‏ ‏همزمان با سركوب مردم ، تعدادى از
فعالان سياسى و نخبگان كشور كه هر‏ ‏كدام
از آنان سال ها در جمهورى اسلامى خدمات با
ارزشى داشته اند را‏ ‏بازداشت و با طرح
هاى از پيش تعيين شده بر خلاف شرع و قانون ،
شروع‏ ‏به پرونده سازى و گرفتن اعترافات
دروغ و سپس نمايش آنها در‏ ‏دادگاههاى
فرمايشى غير شرعى و غير قانونى نموده و در
نتيجه آئين‏ ‏قضايى اسلام را مورد مسخره
جهانيان قرار داده است ; و به جاى مجازات‏

وعده دادن مجازات آنان ،‏ ‏همچون وعده بر
مجازات آمران و عاملان قتل هاى زنجيره اى ،
به‏ ‏بازداشت افراد خدمتگزار ديگر و فشار
بر دو كانديداى محترم‏ ‏حجة الاسلام
والمسلمين حاج شيخ مهدى كروبى و جناب آقاى
مهندس‏ ‏ميرحسين موسوى - دام توفيقهما و
حفظهما الله تعالى - و بستن دفاتر و‏

همكاران معزز آنان و متهم‏ ‏نمودن افراد
صديق و خدوم در رسانه هاى وابسته حكومتى
نموده و حتى‏ ‏از جايگاه مقدس نماز جمعه
به امور واهى و دروغ همچنان ادامه
مى‎دهند‏ ‏كه نهايت اين روند موجب تخريب
بيشتر اعتقاد مردم به روحانيت و‏ ‏مرجعيت
شيعه و اسلام عزيز خواهد شد.
‏ ‏در چنين شرايطى است كه مردم مسلمان ما
از امثال حضرات مراجع و‏ ‏علماى محترم و
اين حقير انتظاراتى دارند كه با توجه به
وظيفه سنگينى كه‏ ‏شريعت مقدسه بر دوش
عالمان دينى قرار داده است و نيز مسئوليت
سنتى‏ ‏و تاريخى مرجعيت و روحانيت انتظار
بجايى است . مردم مى‎گويند: اين‏ ‏ظلم ها
و حق كشى ها و بدعت ها اگر خلاف اسلام است ،
چرا مراجع محترم و‏ ‏علماى دين كه حافظ
دين و مذهب و حصن اسلام و شريعت و مدافع
حقوق‏ ‏مردم و مبين احكام شريعت و از جمله
امر به معروف و نهى از منكر و‏ ‏اظهار
مخالفت با خلاف ها و بدعت ها هستند، در
مقابل اين همه بدعت ها و‏ ‏كارهاى خلافى
كه به نام دين و مذهب انجام مى‎شود به
پيروى از دستور‏ ‏پيامبر اسلام (ص ) اظهار
علم و مخالفت صريح با بدعت ها نمى كنند؟ و
آيا‏ ‏اين همه مظالم و حق كشى ها و جنايات
از بيرون آوردن خلخال از پاى يك‏ ‏زن
يهودى توسط سربازان معاويه كمتر است كه
مولاى متقيان حضرت‏ ‏على (ع ) فرمود: اگر
مرد مسلمانى از غصه آن بميرد نبايد ملامت
شود؟!‏ (نهج البلاغة ، خطبه 27). به يقين
حضرات مراجع و علماى محترم قلبا از اين‏

مى‎شود نگران و ناراحت مى‎باشند‏ ‏و
بعضا اقداماتى نيز نموده اند، اما آيا با
توجه به مفاد حديث شريف نبوى‏ ‏كه اظهار
علم را واجب دانسته ، اين مقدار كفايت
مى‎كند؟
‏ ‏
‏ ‏4 - حضرات مراجع محترم به قدرت و نفوذ
كلام خود در حاكميت توجه‏ ‏دارند و خوب
مى‎دانند كه حاكميت در حفظ مشروعيت خود به
آنان نياز‏ ‏دارد و از اين رو اينك آنان
را هرچند به حسب ظاهر به رسميت مى‎شناسد‏

كه حاكميت از سكوت آن حضرات‏ ‏در قبال
كارهاى خلاف خود بهره بردارى مى‎كند، پس
آيا سزاوار است در‏ ‏امور مهمه اى كه به
حيثيت و آبروى دين و مذهب و تأمين حقوق
اقشار‏ ‏عظيمى از مردم و نيز ديندارى و
حفظ اعتقادات مذهبى جوانان مربوط‏ ‏است
سكوت كرده به نحوى كه بين مردم چنين تلقى
شود كه خداى ناكرده‏ ‏مراجع و روحانيت
موافق و مويد كارهاى خلافى هستند كه به
گوشه اى از‏ ‏آنها اشاره شد؟
‏ ‏
‏ ‏در خاتمه يادآور مى‎شوم : اين جانب
هنوز از اصلاح امور مأيوس نشده ام‏ ‏و به
نظر مى‎رسد مراجع عظام تقليد مى‎توانند
ترتيبى دهند تا با راهنمايى‏ ‏و ارشاد
آنان و با همفكرى با دو كانديداى محترم
رياست جمهورى و‏ ‏نمايندگان عاقل و معتدل
و كارشناس متدين و امين از طرف نظام ،‏

براى جمهورى اسلامى و‏ ‏مشروعيت آن پيش
آمده است بررسى كرده تا آنچه را مصلحت
ديدند‏ ‏صادقانه با اشراف حضرات مراجع
مورد عمل قرار گيرد. و بالاخره‏ ‏حاكمان ،
سياست يك بام و دو هوا و به كيش خود خواندن
و طرد كردن‏ ‏ديگران را نه به طور موقت ،
بلكه براى هميشه رها كنند و مردم را كه‏

از شعار ارج نهند و آراء‏ ‏آنان را مورد
نظر و عمل قرار دهند و اسلاميت و جمهوريت
حقيقى و‏ ‏عدالت واقعى را اجرا نمايند.
براى انسان اقرار به اشتباه ننگ نيست ،
زير‏ ‏بار حق نرفتن ننگ است .
‏ ‏عظمت اسلام و مسلمين و عزت و كرامت
مردم ايران و سلامتى و توفيق‏ ‏بيشتر شما
را از خداوند بزرگ مسألت دارم .

۶ نظر:

مجید عشقی گفت...

سلام اطلاع رسانی در دنیای مجازی و بیرون از آنرا گسترش دهید تا با حضور یکپارچه مشت محکمی بر دهان دیکتاتور زده شود.
همه با هم در کنار هم روز جهانی سبز (قدس سابق) گردهم می آییم اما این بار نه برای لبنان و نه برای غزه بلکه برای داشتن ایرانی سبز و آباد با قانون آزادی و عدالت
به امید پیروزی
سبز باشید

ziya گفت...

با سلام
از جواب دیر هنگام خود عذر میطلبم
بارها امدم ولی نتوانستم که پیامی برابتان بگذارم
وبلاگتان با ارائه دادن مطالب و خبر های ضروری بسیار مفید است.خسته نباشید و همیشه سبزبمانید.
شما را لینک کردم

پیک سحر گفت...

سلام و درود خداوند بر حضرت آیت الله منتظری این مرد حق و حقیقت و شما هم وطن آگاهم
موفق و سرفراز باشید

kabk22 گفت...

به نام پروردگار آزادی
درود بر شما
فکر نکنم شما رو لینک کرده باشم؟
اگه این طوره با چه اسمی شما رو لینک کنم؟
منتظرت هستم
به امید آزادی

پیک سحر گفت...

سلام دوست عزیزم از لطفتون ممنونم
شما هم لینک شدید

iran گفت...

با سلام بر دوستداران ایرانمان به موج ما بپیوندید

دست در دست دهیم عامل اصلی جنایات اخیر را به قضا بسپاریم


شکایت رسمی بر کارهای اقای موسوی

لینک ادرس

http://www.mojeghanoon.com

برای مبارزه با اوباشهایی با لباس سبز و به بهانه انتخابات دست بر بهم زدن کشورمان دارند

برای همسو شدن با موج ما امضا نمایید

لینک ادرس

http://www.obash.info/Petition.aspx


ما عهد میبندیم تا این اقایان محاکمه نشوند و از عملکرد اشتباه شان دست بر ندارند میاستیم


....................به وبلاگهای ما سر بزنید و اطلاع رسانی نمایید..........................


دست نوشته های یک دانشجو


http://amirihosain.blogfa.com

************
سیاست روز

http://osulgera.blogfa.com

************

جنبش تقلب سبز

http://taghallobesabz.blogfa.com


************


سبز فقط سبز نبی 2


http://www.sabzenabe2.blogfa.com

************

ایران حامی


http://kashanhami.blogfa.com


************

22 خرداد 1388


http://22kh1388.blogfa.com

************

مرکز تحقیقات مطالعات سیاسی انصار الاسلام


http://www.ansar-aleslam.blogfa.com


************

نگرش نیوز( حزب فقط حزب علی رهبر فقط سید علی)

http://negareshnews.blogfa.com


************


سیاسی نوشت های یک دختر دانشجو

http://f-hami.blogfa.com

************

روز شمار محاکمه موسوی

http://mossavi.persianblog.ir

************

کاشمر حامی


http://kashmarhami.blogfa.com

توضیحات:

دوستان عزیز در هر صورتی هر کدام از ادرسها باز نشد به دلیل حجم بازدید کننده در ساعت مختلف شبانروز مراجعه کنید
والسلام علی من التبع الهدی